Polityka Prywatności

Zgodnie z wejściem w życie (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej prezentujemy Państwu niezbędne informacje, zgodnie z art. 13 i 14 przywołanego Rozporządzenia, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Projekt Usmiech Bis Sp. z o.o. NIP 9571120216
 2. Nasze dane kontaktowe to: kontakt@projektusmiech.pl lub korespondencyjnie Green Office, Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk
 3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: @ l lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO czyli w celu diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej.
 5. Podanie danych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny bądź adres e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia Twojego wniosku. Zaznaczamy, że możemy potrzebować dodatkowych informacji, pozwalających na dokładne zidentyfikowanie Twojej osoby.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  3. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  4. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  5. Podmioty świadczące usługi informatyczne.
  6. Podmioty będące pracowniami protetycznymi.

Pobrane dane nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom trzecim.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4 a w szczególności:.
  1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  2. jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
 2. Przypominamy o przysługujących na podstawie RODO prawach:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie zawartej umowy.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa:

 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak zaznaczamy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić rozpatrzenie Twojego wniosku.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub z IOD (pkt 2, 3).

 1. Przypominamy, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Call Now Button